Agrofil - mieszanki paszowe Agrofil - mieszanki paszowe Agrofil - mieszanki paszowe

Wyposażenie budynków inwentarskich
dla trzody chlewnej.

na bazie mączki rybnej, mączki mięsno-kostnej drobiowej, mączki piórowej, oleju rybnego.
Przechowywanie, czyszczenie i suszenie zbóż

Automaty paszowe do karmienia trzody chlewnej • Wygrodzenia • Klatki porodowe
Klatki postojowe dla loch luźnych i prośnych
Paszociągi • Poidła • Koryta • Sterowniki • Wentylatory kominowe i ścienne
Kominy wentylacyjne • Podłogi rusztowe • Silosy • Urządzenia grzewcze